O NAMA – UDRUŽENJE DEČIJEG I DRUŠTVENOG PLESA

plesni-festival-sumice

Udruženje dečijeg i drušvenog plesa formirano je 2013. godine sa ciljem da razvija i omasovi dečiji ples i društveni ples u Beogradu i Srbiji.

Dečiji ples u Srbiji pokrenuo je Plesni klub SPIN 1991 godine. Rad i usavršavanje dečijeg plesnog programa nastavio je Dečiji plesni savez 2003. godine, a danas to čini Udruženje Dečijeg i društvenog plesa. Za kvalitet dečijeg plesnog programa zadužena je stručna komisija koju čine:

  • Dr Slavoljub Uzunović
  • Predrag Stojković Prof. Sporta i Fizičkog Vaspitanja
  • Vladimir Subotički Operativni Trener Sportskog plesa

Udruženje dečijeg plesa vodi upravni odbor udruženja:

  • Zlatko Stojković – Predsednik
  • Predrag Stojković – Podpredsednik
  • Vladimir Subotički – Član

Uspešnom saradnjom sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje iz Niša svake godine, dobijamo nova saznanja koja koristimo za inovaciju plesnog programa, a profesor Slavoljub Uzunović napisao je i dva naučna rada o uticaju dečijeg plesa na motoričke sposobnosti na dečake i devojčice u predškolskom uzrastu.

Ponosni smo činjenicom da smo organizovali preko 100 festivala dečijeg plesa sa mališanima iz predškolskih ustanova i osnovnih škola u Beogradu i Srbiji, kao i da smo lideri u kategoriji plesa za decu u regionu i Evropi.